Başkan’dan Mesaj

Modern hayatı şekillendiren yeni keşiflerin öncüsü Cevhertaş İnşaat ve Madencilik bugün, 100ü aşkın çalışanıyla; inşaat ve madencilik alanlarındaki yeni yatırımlarıyla nüfuz ettiği her coğrafyaya yüksek marka kalitesi ile değer katıyor.

Sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve işbirliği ağını hedeflerine ulaşmada en etkin şekilde değerlendiren, gittiği her yerde standartları belirleyen kimliğiyle ve uluslararası ölçekte saygın markalarla kurduğu ortaklıklarla Konya’yı tüm dünyada temsil eden Cevhertaş İnşaat, çok güçlü bir küresel oyuncu… Hiç şüphesiz; girişimci ruha sahip, deneyimli ve heyecanlı insan kaynağı da süregelen bu yolculukta şirketimizin en büyük gücü…

 

1996 yılında inşaat sektörü ile Konya’da ve Konya’nın farklı noktalarında gerçekleştirdiğimiz büyük altyapı ve üstyapı projeleriyle başlayan serüvenimiz, bugün rekabetçi ve çetin koşullar altında devam ediyor. İnşaat sektörü; diğer sektörlerle olan ilişkisi, yarattığı iş hacmi ve sağladığı istihdam ile ekonomiye en çok katkı sağlayan sektörlerin başında geliyor. Hatta tarihsel açıdan dünya genelinde ekonomik aktiviteye oldukça paralel seyreden bu sektördeki büyüme, ekonomik büyüme oranlarının oldukça üzerinde. Dünyada ekonomik faaliyetin itici gücü olarak kabul edilen inşaat sektörünün, Türkiye ekonomisinin kalkınmasındaki rolü de yadsınamaz derecede büyük. Sürdürülebilir büyüme ve sürekli gelişime önem veren şirketimizin temeli modern çalışma metotlarına dayalı deneyimlerini yüksek teknoloji ile birleştirerek insanlığa ve modern hayata hizmet eden eserler inşa ediyor. Cevhertaş İnşaat bugün, Türkiye ve Konya’nın önde gelen inşaat şirketlerinden bir tanesi. Üstlendiği her projede ve gittiği her bölgede ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel gelişime katkı sağlıyor, bölgeyi dönüştürüyor, geliştiriyor.

 

Cevhertaş’ın yönetim yaklaşımı; var olduğu çevreye, içinde bulunduğu topluma ve tüm paydaşlarına fayda sağlamayı amaçlayan kurumsal yurttaşlık bilincine dayanıyor. Bu doğrultuda; şirketimizin sosyal sorumluluk projeleri toplumu sürekli ileriye götüren ve toplumu oluşturan bireylerin hayatlarında iz bırakan çalışmaları içeriyor.

 

Biz yatırım yapmaya istekli, istihdam yaratarak memlekete fayda üretmek için çabalayan ve uzun soluklu stratejiler üzerinde ilerleyen bir şirketiz. Değişimi DNA’sına kodlamış bir şirket olarak; insanların hayatlarında iz bırakmaya devam edeceğiz.

Cevhertaş İnşaat ve Madencilik

Yönetim Kurulu Başkanı